درباره ما

درباره ما

شورای پناهجویان مونیخ بیش از سی‌ سال پیش توسط افراد حقیقی‌ و سازمانهای پناهندگان به عنوان امکانی برای تبادل اطلاعات و تجارب همچنین همکاری جهت لابی گری ایجاد شده است. شورای پناهجویان مونیخ به حمایت از حقوق پناهجویان و مهاجران شهر مونیخ می‌پردازد. ما خواهان حفظ حقوق انسانها بدون در نظر گرفتن ملیت و پیشین آنها هستیم. یکی‌ از این حقوق حق تعیین شرایط زندگی‌ خود خارج از میهن انسانها می‌باشد. ترک وطن دلیل مختلفی‌ دارد و به همین دلیل من خواهان حفظ  حقوق انسانهای هستیم که مهاجرت کرده ا‌ند

در حوزه کاریمان ما سعی‌ می‌کنیم با فعالیتهای سیاسی و روابط عمومی آذهان راه با شرایط زندگی‌ پناهندگان آشنا کنیم و کمک برای داشتن جامعه‌ای آزاد و باز داشته باشیم

از این گذشته ما پروژه‌های زیر را ارائه میدهیم

مشاور یه حقوقی دبار قوانین پناهندگی: مشاوره و واسطه گری بین پناهجویان و نیروهای داوطلب. همچنین ما کلاس‌های در مورد حقوق پناهندگان ارائه میدهیم

فعال شوید حمایت از نیروهای داوطلب و پناهندگان

اتوبوس اطلاع رسانی مشاور اولیه‌ به زبان مادری پناهندگان و آماده سازی برای اینترویو

سیو می‌ کمپین به منظور جذب انسان دوستان پناهجویان